Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie

Logowanie

O szkole

Historia szkoły

            Szkoła Podstawowa w Mostkowie powstała w 1946r. Znajdowały się w niej trzy klasy lekcyjne. Obecnie Szkoła znajduje się w budynku, który został oddany w 1962r. i 2001r.

       

  Obejmuje 7 sal lekcyjnych, pracownię językową, pracownię komputerową, świetlicę szkolną i bibliotekę szkolno-publiczną w których uczą się uczniowie kl. I – VI oraz oddział przedszkolny.

   

W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informatyczne z dostępem do Internetu. Korzystają z niego uczniowie oraz osoby dorosłe z miejscowości Mostkowo.

   

            Obecnie uczy się w szkole 95 uczniów i pracuje 12 nauczycieli. Szkola swoim obwodem  obejmuje miejscowość Mostkowo i przyległe miejscowości: Dzikówko, Dzikowo, Swadzim, Wiewiórki, Podgórze i Pustać.

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną, skierowaną nie tylko na uczniów ale i na dorosłych. Na bardzo dobrze wyposażonej bazie szkolnej prowadzone są szkolenia dla bezrobotnych kobiet, straży i inne

            Od 2000r. Szkoła realizuje program „Szkoła przyjazna środowisku – ośrodek Edukacji ekologicznej dla obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego”. Poszerzony program Edukacji ekologicznej skierowany jest również do dzieci z województwa w ramach zielonej szkoły. Opracowane są dwie ścieżki dydaktyczne : Uczymy się inaczej” oraz „Jestem tropicielem przyrody”.

Szkoła jest inicjatorem licznych imprez środowiskowych, integrujących społeczność wiejską.  Cyklicznie zorganizowane są jarmarki świąteczne, uroczystości Dnia Kobiet i Dnia Babci , spotkania noworoczne i wigilijne, wystawy , wspólne zabawy i koncerty.

   

Na bazie szkoły działają dwa zespoły muzyczne „Promyczki” – zespół dziecięcy i „Sonata” zespół osób dorosłych. Oba zespoły uświetniają uroczystości szkolne, wiejskie, gminne oraz powiatowe.

Od 2006r. Szkoła posiada swojego patrona Jana Pawła II i sztandar. Od 2007r.  należy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II .

  

 

            Za działalność na rzecz środowiska szkoła otrzymała najwyższe wyróżnienie w województwie zachodniopomorskim w konkursie „Od wakacji do wakcji” organizowanym przez Kurier Szczeciński, w roku 2000.

W roku 2004 jako jedyna Szkoła wiejska w województwie zachodniopomorskim otrzymała Tytuł Zachodniopomorska Szkoła Jakości nr certyfikatu 019.